Telemark kommunerevisjon blir Vestfold og Telemark revisjon IKS

 

Eierne av Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS har sammen stiftet det nye selskapet Vestfold og Telemark revisjon IKS. Fra 1. januar 2020 vil alle våre 34 ansatte fortsette å betjene våre oppdragsgivere i kommunene og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi vil fortsatt være å treffe på våre kontorer i Skien, Horten og Bø. Til sammen har vi 23 kommuner og en fylkeskommune som eiere.

Formålet med sammenslåingen er å få en konkurransedyktig og robust kommunal revisjonsenhet i vårt nye fylke med et stort fagmiljø og spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor.
Les mer om dette på ny nettside www.vtrevisjon.no

 

 

Styled Image Shortcode Sample 1

Telemark kommunerevisjon

kvalitet –  kompetanse – etikk 

Styled Image Shortcode Sample 1

Vi leverer

regnskapsrevisjon – forvaltningsrevisjon – selskapskontroll – rådgivning 

Styled Image Shortcode Sample 1

Medlem av NKRF

– på vakt for felleskapets verdier