Telemark kommunerevisjon IKS

Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, Larvik kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.

 

Styled Image Shortcode Sample 1

Telemark kommunerevisjon

kvalitet –  kompetanse – etikk 

Styled Image Shortcode Sample 1

Vi leverer

regnskapsrevisjon – forvaltningsrevisjon – selskapskontroll – rådgivning 

Styled Image Shortcode Sample 1

Medlem av NKRF

– på vakt for felleskapets verdier