Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2007 Behandling av søknader i omsorgstjenesten – Kragerø kommune

Behandling av søknader i omsorgstjenesten – Kragerø kommune

Formålet med prosjektet er å undersøke om saksbehandling av søknader/avslag/ klagebehandling er i henhold til gjeldende regelverk.

Rapporten er datert 16. januar 2007