Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2007 Bruk av konsulenttjenester i Drangedal kommune

Bruk av konsulenttjenester i Drangedal kommune

Formålet med prosjektet er å analysere kommunens bruk av konsulenttjenester. Ifølge vedtatt plan skal prosjektet vinkles mot om det kjøpes konsulenttjenester på områder hvor kommunens ansatte kunne utført tjenesten. Revisjonen mener at det er viktig å sette fokus på om lov og regelverk følges ved kjøp av konsulenttjenester.

Rapporten er datert 19. januar 2007