Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2007 Bruk av konsulenttjenester – Porsgrunn kommune

Bruk av konsulenttjenester – Porsgrunn kommune

Formålet med prosjektet er å analysere kommunens bruk av konsulenttjenester fordi det er viktig å sette fokus på om lov og regelverk følges ved kjøp av konsulenttjenester.

Rapporten er datert 15. januar 2007