Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2007 Bruk av konsulenttjenester – Skien kommune

Bruk av konsulenttjenester – Skien kommune

Formålet med prosjektet er å analysere kommunens bruk av konsulenttjenester. Revisjonen har satt fokus på om lov og regelverk følges ved kjøp av konsulenttjenester.

Rapporten er datert 20. mars 2007