Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2007 Bruk av nærings-/ kraftfond 2000-2006 i Fyresdal kommune

Bruk av nærings-/ kraftfond 2000-2006 i Fyresdal kommune

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hva nærings-/ kraftfond i kommunen har vært brukt til i åra 2000 – 2006, om tildeling av midler fra næringsfondet er gjort i samsvar med retningslinjene og hva kommunen har oppnådd ved bruk av nærings-/kraftfond.

Rapporten er datert 23. april 2007