Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2007 Dokumentoffentlighet i Bamble kommune

Dokumentoffentlighet i Bamble kommune

Formålet med rapporten er å undersøke om kommunens rutiner og praksis vedrørende dokumentoffentlighet er i samsvar med gjeldende regelverk.

Rapporten er datert 3.mai 2007