Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2007 Omgjøring av institusjonsplasser til omsorgsboliger – Bamble kommune

Omgjøring av institusjonsplasser til omsorgsboliger – Bamble kommune

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke følger det har hatt for beboerne og for kommunen at institusjonsplasser ved Vest-Bamble aldershjem fra 01.01.06 ble omgjort til omsorgsboliger. Omgjøringen (avhjemlingen) er ett av flere innsparingstiltak som er gjennomført i kommunen.

Rapporten er datert 17. januar 2007