Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2007 Berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester i Tokke kommune

Berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester i Tokke kommune

 

Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen har beregnet selvkost slik loven krever, og om

gebyr for tjenester som har selvkost som øverste grense er innenfor de grenser loven setter.

Rapporten er datert 07.09.2007

Berekning av sjolvkost for kommunale betalingstenester – Tokke kommune