Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2008 Bygging og rehabilitering av Kragerø barne- og ungdomsskole – delrapport 1

Bygging og rehabilitering av Kragerø barne- og ungdomsskole – delrapport 1

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke om byggeprosjektet ble gjennomført i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser, kommunestyret forutsetninger og innenfor vedtatt økonomisk ramme. Delrapport 1 beskriver saksutredningen, avtaleinngåelse og systemene for økonomisk styring og rapportering.

Rapporten er datert 3. november 2008.