Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2008 Evaluering av næringsplanen – Seljord kommune

Evaluering av næringsplanen – Seljord kommune

Formålet med prosjektet var å evaluere næringsplanen i kommunen. Rapporten skal være en del av grunnlaget for kommunens arbeid med å revidere næringsplanen.

Rapporten er datert 31. oktober 2008.