Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2008 Etiske retningslinjer i Nome kommune

Etiske retningslinjer i Nome kommune

Formål med prosjektet er å undersøke om de ansatte i kommunen kjenner til kommunens etiske retningslinjer og om de følges og fungerer i samsvar med allment aksepterte forutsetninger.

Rapporten er datert 25. april 2008

Sluttrapport 10,66 MB