Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2008 Oppfølging av vedtak i Tinn kommune

Oppfølging av vedtak i Tinn kommune

Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen har rutiner for oppfølging av vedtak og om de politiske vedtak er iverksatt.

Rapporten er datert 22. mai 2008