Hjem Rapporter Rapporter 2009 Pleie og omsorg – kvalitet på tjenestene i Drangedal kommune

Pleie og omsorg – kvalitet på tjenestene i Drangedal kommune

Formålet med prosjektet var å undersøke om det er sammenheng mellom ressursbruk og kvalitet i kommunens pleie og omsorgstjenester Rapporten besvarer følgende problemstillinger:

  • Er kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene i Drangedal kommune i samsvar med gjeldende lov og forskrift?
  • Er det en sammenheng mellom ressursbruk og kvalitet i kommunens pleie- og omsorgstjenester?

Rapporten er datert 24. august 2009