Hjem Rapporter Rapporter 2009 Omorganisering i Lardal kommune

Omorganisering i Lardal kommune

Formålet med prosjektet er å undersøke om målene med omorganiseringen er nådd og se hvordan omorganiseringsprosessen er gjennomført.

Rapporten er datert 28. august 2009