Hjem Rapporter Rapporter 2009 Kostnader til skoleskyss i Porsgrunn kommmune

Kostnader til skoleskyss i Porsgrunn kommmune

Rapporten behandler følgende problemstillinger:

1) Hvordan er kommunens kostnader til skoleskyss?

2) Har kommunen en forsvarlig organisering av arbeidet med skoleskyss?

3) Er den økonomiske ansvarsdelingen mellom kommunen og fylkeskommunen i samsvar med opplæringsloven?

Rapporten er datert 30.9.2009

705022 Rapport 144,25 kB