Hjem Rapporter Rapporter 2009 Helse og omsorg – økonomistyring i Bamble kommune

Helse og omsorg – økonomistyring i Bamble kommune

Bakgrunnen for prosjektet er at kommunen i flere år har hatt betydelige budsjettavvik innenfor Helse og omsorg. Rapporten beskriver grunnlaget for budsjettering av lønnsmidler, rapportering og oppfølging og prognosering.

Rapporten er datert 30. januar 2009

Rapport Bamble 355,50 kB