Hjem Rapporter Rapporter 2009 Tjenestekvalitet Marienlyst sykehjem Kragerø kommune

Tjenestekvalitet Marienlyst sykehjem Kragerø kommune

Formålet med rapporten er å få belyst kvaliteten på tjenestene ved kommunens sykehjem. Rapporten besvarer følgende overordnede problemstilling;

Er kvaliteten på pleie og omsorgstjenestene ved kommunens sykehjem i samsvar med krav i forskrift og de anbefalinger som er gitt for god kvalitet?

Rapporten er datert 4.november 2009