Hjem Rapporter Rapporter 2009 Samarbeidsprosjekt med eksterne aktører i Telemark fylkeskommune

Samarbeidsprosjekt med eksterne aktører i Telemark fylkeskommune

Rapporten viser en kartlegging og presentasjon av samarbeidsprosjekter somTelemark fylkeskommune har med ulike eksterne aktører for politikerne og andre. Oversikten danner grunnlag for kontrollutvalget til å velge ut prosjekt for forvaltningsrevisjon.

Rapporten er datert 2. oktober 2009