Hjem Rapporter Rapporter 2009 Ressursbruken i grunnskolen – Tinn kommune

Ressursbruken i grunnskolen – Tinn kommune

Rapporten fokuserer på følgende problemstillinger

1. Ressursbruk og resultater – hvordan er skolene i Tinn sammenlignet med kommuner det er
naturlig å sammenligne seg med?
2. Har kommunen organisert grunnskoleopplæringa i samsvar med regelverk og anbefalinger?
3. Er organisering og rutiner omkring gjennomføring av spesialundervisning i samsvar med
gjeldende regelverk?

Rapporten er datert 22. oktober 2009