Hjem Rapporter Rapporter 2009 Rehabilitering av Stridsklevhallen, del 2

Rehabilitering av Stridsklevhallen, del 2

Formålet med del 2 av prosjektet var å undersøke oppfølging i byggeperioden, økonomistyring, rapportering og overtakelse av bygget. Rapporten besvarer følgende problemstillinger:

  • Er rehabiliteringsarbeidene ved Stridsklevhallen gjennomført i henhold til planer for framdrift?
  • Er rutiner for oppfølging av kontrakter, økonomisk styring og rapportering fulgt?
  • Er overtakelsen av byggene tilfredsstillende gjennomført?

Rapporten er datert 3. desember 2009