Hjem Rapporter Rapporter 2010 Tidleg innsats – ressursutnytting og kvalitet i skulen

Tidleg innsats – ressursutnytting og kvalitet i skulen

I rapporten ser vi på følgjande problemstillingar:

  • I kva grad har kommunen følgd opp den nasjonale satsinga på ”tidleg innsats”?
  • I kva grad brukar Seljord kommune ressursar på skule?

Rapporten er datert 9. september 2010

Rapport 728010 136,77 kB