Hjem Rapporter Rapporter 2010 Ressursutnytting innanfor skulesektoren i Vinje

Ressursutnytting innanfor skulesektoren i Vinje

Problemstillingane for prosjektet er:

  • I kva grad brukar Vinje kommune ressursar på skule?
  • I kva grad er det samanheng mellom ressursbruk og kvalitet i skulen?

Rapporten er datert 24. september 2010

Rapport 734010 108,88 kB