Hjem Rapporter Rapporter 2010 Offentlige anskaffelser i Skien kommune

Offentlige anskaffelser i Skien kommune

Rapporten omhandler følgende problemstillinger:

  • Har kommunen en hensiktsmessig anskaffelsesstrategi og rutiner som sikrer betryggende kontroll?
  • Blir varer og tjenester anskaffet i samsvar med gjeldende krav?
  • Bruker kommunen rammeavtalene?

Rapporten er datert 14. oktober 2010