Hjem Rapporter Rapporter 2010 Skoleskyss i Telemark

Skoleskyss i Telemark

Rapporten omhandler følgende problemstillinger:

  • Hvordan er Telemark fylkeskommunes kostnader til skoleskyss og hvordan har kostnadene utviklet seg de siste årene?
  • I hvilken grad har Telemark fylkeskommune betryggende kontroll med at skoleskyssen blir organisert og finansiert i samsvar med opplæringsloven?
  • Har Telemark fylkeskommune en forsvarlig organisering av arbeidet med skoleskyss i de videregående skolene?

Rapporten er datert 16.11.2010