Hjem Rapporter Rapporter 2010 Barneverntjenesten i Midt-Telemark

Barneverntjenesten i Midt-Telemark

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt følgende:

  • I hvilken grad får utsatte barn i Midt-Telemark et forsvarlig tilbud fra barnevernet?
  • I hvilken grad er det sammenheng mellom ressursbruk og behov for tjenester i Barneverntjenesten i Midt-Telemark?

Rapporten er datert 9. november 2010.