Hjem Rapporter Rapporter 2010 Eldreomsorg i Porsgrunn

Eldreomsorg i Porsgrunn

I dette prosjektet har vi undersøkt følgende problemstillinger:

  • Er vedtak om hjemmetjenester fattet i tråd med krav om saksbehandlingstid og saksbehandlingstid?
  • Er tjenesten iverksatt i tråd med kravene i kommunens tjenesteerklæring?
  • I hvilken grad er krav om brukermedvirkning oppfylt?
  • Har kommunen et system for å gi informasjon, rådgivning og veiledning til brukerne?
  • I hvilken grad gis bruker mulighet til å følge naturlig døgnrytme?
  • I hvilken grad sikres bruker forutsigbarhet og trygghet i tjenestetilbudet?

Rapporten er datert 24. november 2010.