Hjem Rapporter Rapporter 2010 Pleie og omsorg i Siljan – kvalitet på tjenestene

Pleie og omsorg i Siljan – kvalitet på tjenestene

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Siljan, med følgende problemstillinger:

  1. Er kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene i samsvar med krav i forskrift og de anbefalinger som er gitt for god kvalitet?
  2. Hvordan opplever brukerne kvaliteten på de tjenestene de mottar?

Rapporten er datert 9. november 2010.