Hjem Rapporter Rapporter 2009 TFK-eiendom – statusrapport

TFK-eiendom – statusrapport

Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune vedtok å evaluere virksomheten i TFK Eiendom. Man ønsket fokus på om foretaket fungerer som forutsatt og forventet, og fordeling av ansvar og oppgaver mellom fylkeskommunen som eier og foretaket.

Det er på gang flere prosesser i og omkring foretaket, og dette er en statusrapport. Statusrapporten beskriver aktuelle revisjonskriterier og TFK Eiendom i lys av kriterier for god eiendomsforvaltning.

Rapporten er datert 9. november 2009