Hjem Rapporter Rapporter 2011 Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse

Rapporten er bestilt av bystyret i Skien kommune, som har bedt om at følgende problemstillinger blir undersøkt:

  • Har administrasjonen innsyns- og kontrollmuligheter for hvorvidt kommunale midler brukes i henhold til vedtak?
  • Har administrasjonen stilt krav og sikret seg mulighet for oppfølging av arbeidsmiljøloven, varslerparagrafen, oppsigelsesvern, arbeidskontrakter og andre regulerte avtaler mellom partene i arbeidslivet?

Rapporten er datert 8. juni 2011.