Hjem Rapporter Rapporter 2011 Kommunens ansvar for farlig avfall

Kommunens ansvar for farlig avfall

Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Skien, og har følgende problemstillinger:

  • Har kommunen styringsinformasjon om farlig avfall?
  • I hvilken grad har Skien kommune et tilstrekkelig og miljømessig forsvarlig tilbud om mottak og innsamling av farlig avfall?
  • I hvilken grad gir kommunen informasjon om sortering og levering av farlig avfall?
  • I hvilken grad blir farlig avfall riktig deklarert?
  • I hvilken grad fører kommunen tilsyn med at farlig avfall blir levert?

Rapporten er datert 19. mai 2011.