Skagerak Arena

Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Skien, og har følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad er Skien kommune engasjert i Skagerak Arena?
  • Er engasjementet i samsvar med kommunale vedtak?

Rapporten er datert 27. mai 2011.

Rapport 706032 542,27 kB