Hjem Rapporter Rapporter 2011 NAV og kommunen – Kviteseid

NAV og kommunen – Kviteseid

Rapporten omhandlar følgjande problemstilling:

I kva grad har NAV Kviteseid ei organisering som er tenleg for å løyse dei kommunale oppgåvene kontoret har fått ansvar for?

Vi har sett nærare på desse områda:
• Styring
• Samarbeid og kompetanse
• Brukarmedverknad
• Lokale

Rapporten er dater 10. august 2011