Hjem Rapporter Rapporter 2011 Administrasjonens håndtering av tilsyn med tre skjenkesteder

Administrasjonens håndtering av tilsyn med tre skjenkesteder

Rapporten omhandler følgende problemstillinger:

1. Er bystyrets delegering av myndighet til rådmannen i tråd med gjeldende regelverk?
2. Er administrasjonens vedtak i samsvar med gjeldende retningslinjer for skjenkesaker?

Rapporten er datert 16. august 2011.

706033 Rapport 253,86 kB