Hjem Rapporter Rapporter 2011 Kommunale tjenester i Lardal

Kommunale tjenester i Lardal

Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad følger kommunen hovedtariffavtalens bestemmelser om bruk av deltid?
  • I hvilken grad har pleie og omsorgstjenestene en bemanning i tråd med krav i lov og forskrift?
  • I hvilken grad har kommunen lagt til rette for forbedring og forebygging av feil innen pleie og omsorgstjenestene i kommunen?
  • I hvilken grad sikres brukere av pleie og omsorgstjenester trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet?

Rapporten er datert 19. august 2011.