Hjem Rapporter Rapporter 2011 Økonomirapportering og økonomistyring i Larvik

Økonomirapportering og økonomistyring i Larvik

I prosjektet har vi undersøkt følgende problemstillinger:

  • Har kommunen rutiner for økonomirapportering og oppfølging av budsjett i tråd med krav som stilles i lov og forskrift, og følges rutinene?
  • I hvilken grad har kommunen rutiner for saksforberedelse som sikrer at saker blir godt utredet mht økonomiske konsekvenser, og hvordan følges disse opp?
  • I hvilken grad sikrer kommunen god økonomistyring i investeringssaker/-prosjekter?

Rapporten er datert 27.09.2011.