Hjem Rapporter Rapporter 2011 Konsesjonsbehandling – Drangedal kommune

Konsesjonsbehandling – Drangedal kommune

Rapporten omhandler følgende problemstillinger:

  • Utøver Drangedal kommune en forsvarlig saksbehandling etter forvaltningsloven og konsesjonsloven?
  • Fører kommunen forsvarlig tilsyn med at konsesjonsvilkår blir overholdt?

Rapporten er datert 14. november 2011.