Hjem Rapporter Rapporter 2011 Sosialadministrasjonen i NAV – årsak til høge kostnader – Bø kommune

Sosialadministrasjonen i NAV – årsak til høge kostnader – Bø kommune

Vi har undersøkt:

Kva som er årsaka til høge kostnader innan sosialadministrasjonen i Nav Bø.
Kva tiltak NAV Bø har sett i verk for å redusere dei høge kostnadene til sosialhjelp.

Rapporten er datert 22.11.2011.