Hjem Rapporter Rapporter 2012 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager – Skien kommune

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager – Skien kommune

Vi har undersøkt om kommunen har fulgt regelverket ved beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Rapporten er datert 17. august 2012