Hjem Rapporter Rapporter 2012 Riving av skolebygg – saksforberedelse – Larvik kommune

Riving av skolebygg – saksforberedelse – Larvik kommune

Rapporten omhandler følgende problemstillinger:

  • Har saksutredningen av spørsmålet om rivning eller rehabilitering av skolebygg i Ahlefeldtsgate vært forsvarlig?
  • Har arbeidsdeling og prosesser mellom administrasjonen og LKE vært i samsvar med kommuneloven og LKEs vedtekter og mandat?

Rapporten er datert 8. oktober 2012.