Hjem Rapporter Rapporter 2012 Kvalitet i skolen i Bamble

Kvalitet i skolen i Bamble

Rapporten består av to delrapporter:

  • Kommunens arbeid med kvalitet i skolen
  • Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

I delrapporten om kvalitetsarbeid har vi blant annet sett på ressurssituasjonen og skoleeiers arbeid med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. I delrapporten om tilpasset opplæring har vi sett på skoleeiers oppfølging av skolene når det gjelder tilpasset opplæring og spesialundervisning, vi har sett på underveisvurdering og kommunens arbeid med å avdekke lese- og skrivevansker tidlig.

Rapporten er datert 15. oktober 2012.