Hjem Rapporter Rapporter 2012 Skien Lufthavn AS

Skien Lufthavn AS

Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  1. Hvilke økonomiske overføringer og overføringer av eiendommer er gjort i forbindelse med kommunens eierskap i Skien Lufthavn AS?
  2. Hvilke overføringer, lån og tilskudd er gitt til selskaper som har mellomværende med lufthavna og kommunen?

For disse to problemstillingene har vi undersøkt følgende:

  • Er bysytrets vedtak gjennomført som forutsatt?
  • Er overføringene lovlige etter regelverket om offentlig støtte?

Rapporten er datert 3. oktober 2012.