Hjem Rapporter Rapporter 2012 IT – drift og vedlikehold i Tinn kommune

IT – drift og vedlikehold i Tinn kommune

Rapporten omhandler følgende problemstillinger:

1. Har kommunen betryggende kontroll med drift og vedlikehold av IKT-tjenester?

2. Hvilke utfordringer opplever ansatte i kommunen på IKT-området?

3. I hvor stor grad har kommunen et tilfredsstillende servicenivå på drift og vedlikehold av IKT?

4. Blir kommunens innbyggere påvirket av de dataproblemer kommunen har?

Rapporten er datert 5. november 2012.

 

726012 – IKT drift og vedlikehold – Tinn kommune