Hjem Rapporter Rapporter 2012 Kragerø havnevesen KF – ansvar og myndighet

Kragerø havnevesen KF – ansvar og myndighet

Rapporten omhandler følgende problemstilling:

  • Har utøvelsen av myndighet og ansvar vært i samsvar med kommunelovens regler om kommunale foretak?

Rapporten er datert 2. november 2012.