Hjem Rapporter Rapporter 2012 Drift av Skien Fritidspark

Drift av Skien Fritidspark

Rapporten omhandler følgende problemstillinger:

  • Er driften av Skien fritidspark KF i samsvar med kommuneloven og foretakets vedtekter?
  • Er økonomirapporteringen til bystyret i samsvar med krav i lov, forskrift og kommunens egne rutiner?
  • I hvilken grad gir rapporteringen til styret i Skien fritidspark KF tilstrekkelig økonomistyring og kontroll?

Rapporten er datert 29. november 2012

Drift av Skien fritidspark KF 788,50 kB