Hjem Rapporter Rapporter 2012 Tilleggsrapport – riving av skolebygg

Tilleggsrapport – riving av skolebygg

Rapporten er en tilleggsrapport til 709013 Riving av skolebygg i Ahlefeldtsgate, Larvik kommune, og besvarer tilleggsspørsmål fra kontrollutvalget.

Rapporten er datert 3. desember 2012.