Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2008 Saksbehandling og oppfølging av vedtak i Drangedal kommune

Saksbehandling og oppfølging av vedtak i Drangedal kommune

Formålet med prosjektet har vært å gi svar på om vedtak blir iverksatt innenfor det tidsrom kommunestyret har bestemt, og om kommunestyret blir orientert i de tilfeller det skjer avvik i gjennomføringen av vedtak.

Rapporten er datert 22. mai 2008