Hjem Rapporter Rapporter 2013 Eigedomsforvaltning i Seljord kommune

Eigedomsforvaltning i Seljord kommune

Forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen er bestilt av kontrollutvalget i Seljord. Rapporten omhandler følgende problemstillinger:

  • Har Seljord overordna politisk bestemte mål og eit rasjonelt system for styring og planlegging av eigedomsforvaltinga?
  • Har kommunen eit godt verdibevarande vedlikehald av bygningane sine?
  • Er dei økonomiske rammevilkåra tilpassa den langsiktige karakter som eigedomsforvaltning har?

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 22. mai 2013.