Hjem Rapporter Rapporter 2013 Offentlige anskaffelser i Hjartdal

Offentlige anskaffelser i Hjartdal

Rapporten handler om følgende problemstillinger:

  • Har kommunen hensiktsmessig innkjøpsstrategi og innkjøpsrutiner?
  • Blir varer og tenester kjøpt i samsvar med reglene om offentlige innkjøp?
  • Bruker kommune rammeavtalene sine?

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 29.5.2013.