Hjem Rapporter Rapporter 2013 Rusomsorg og psykisk helse – del 2 om ressursbruk, koordinerte tjenester, pårørendearbeid m.m.

Rusomsorg og psykisk helse – del 2 om ressursbruk, koordinerte tjenester, pårørendearbeid m.m.

Rapporten er den andre av to delrapporter om rusomsorgen i Porsgrunn kommune. Den omhandler følgende problemstillinger:

  • Hvordan er ressursbruken til rusomsorg i Porsgrunn kommune?
  • I hvilken grad sikrer Porsgrunn kommune at pasienter/brukere innen rusomsorg og psykisk helse får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud?
  • I hvilken grad sikrer Porsgrunn kommune at pårørende til rusmiddelmisbrukere gis råd, veiledning og hjelp, og involveres dersom pasient og pårørende ønsker det?

Rapporten er lagt fram for kontrollutvalget 7. juni 2013.